Microenterprise Home Kitchen Operations (MEHKO)

MEHKO Update:

Noong Martes, Pebrero 28, 2023, ipinakilala ang ordinansa ng MEHKO para sa unang “pagbasa” nito sa Lupon ng mga Superbisor ng County. Ang Department of Environmental Health ay gagawa ng isang presentasyon sa "ikalawang" pagbasa ng ordinansa na magaganap sa Marso 14, 2023.

Bagama't ang ordinansa ay hindi naisabatas hanggang 30-araw pagkatapos ng Marso 14 o Abril 13, ang DEH ay magsisimulang tumanggap ng mga aplikasyon simula Marso 14. Nagpaplano ang DEH na makipagtulungan sa mga miyembro ng komunidad at iba pang non-profit na magdaos ng mga workshop upang matulungan ang mga hinaharap na negosyante na kumpletuhin ang aplikasyon.
 

Microenterprise Home Kitchen Operations (MEHKO) - Pagpapagana ng Batas

Noong Enero 1, 2019, ang California Assembly Bill 626 (AB 626) ay nagkabisa at ang MEHKO ay itinatag bilang isang bagong uri ng retail food facility na nagpapahintulot sa isang indibidwal na magpatakbo ng isang restaurant sa kanilang pribadong tirahan.

Noong Oktubre 2019, ang California Assembly Bill 377 (AB 377) ay binago upang gumawa ng maliliit na pagbabago sa AB 626 at magbigay ng kalinawan sa regulasyon. Sa ilalim ng AB 377, binibigyan ng batas ang bawat county ng buong pagpapasya sa loob ng kanilang hurisdiksyon upang pahintulutan ang programa ng MEHKOs.

Noong Setyembre 2022, itinatag ng California Senate Bill 972 (SB 972) ang "Compact Mobile Food Operations" upang isulong ang pagsasama sa ekonomiya habang ginagawang moderno ang California Retail Food Code. Ang mga pagbabago sa batas ay nagpapabuti sa pagiging naa-access para sa mga nagtitinda ng pagkain sa bangketa na naghahanap upang makakuha ng permit. Bukod pa rito, pinapayagan ng SB972 ang pagpapalawak ng isang MEHKO upang gumana kasabay ng hanggang dalawang CMFO. Para sa karagdagang impormasyon sa Compact Mobile Food Operations mangyaring bisitahin ang SB-972 California Retail Food Code.
 

Tungkol sa MEHKO Exploratory Process ng DEH

Noong Mayo 3, 2022, ang Lupon ng mga Superbisor ng County ng Santa Clara ay nagkakaisang inaprubahan ang proseso ng eksplorasyon para sa pagpapatibay ng isang ordinansa na nagpapahintulot sa mga MEHKO sa buong County. Ang iminungkahing 3-taong pansamantalang programa ay magbibigay ng awtorisasyon sa mga miyembro ng komunidad na maghanda, magluto, at magbenta ng pagkain mula sa kanilang pribadong kusina sa bahay.

Noong Agosto 30, 2022, humiling ang DEH sa Board of Supervisors at naaprubahan para sa karagdagang pondo upang suportahan ang pagpapatupad ng programa ng MEHKO.

Noong Oktubre 2022, sinimulan ng DEH ang pakikipag-ugnayan sa mga stakeholder at miyembro ng komunidad, at mga kasosyong ahensya mula sa 15 lungsod at County Planning Department.  

Noong Disyembre 2022, naganap ang mga karagdagang pagpupulong sa komunidad at mga ahensyang nakikipagsosyo.

Noong Enero 11, 2023, naganap ang isang pagtatanghal ng impormasyon sa Santa Clara County Cities Managers' Association.

Noong Pebrero 2023, maraming pagpupulong ang naganap sa pagitan ng DEH at mga kasosyo sa komunidad para sa feedback sa pagbuo ng mga dokumento.

 

Para sa karagdagang impormasyon: MEHKO Informational Slideshow

Ang mga pagsasalin para sa MEHKO Informational Slideshow ay nakalista sa ibaba:

 

Mag-subscribe sa MEHKO email:

Mag-click dito upang ibigay ang iyong email address/impormasyon sa pakikipag-ugnayan at makatanggap ng mga update sa programa at mga kaganapan sa outreach.

Magkakaroon ng mga pagkakataong magbigay ng feedback tungkol sa proseso ng programa ng MEHKO sa panahon ng mga kaganapan sa outreach. Mangyaring tiyaking suriin ang website na ito nang madalas para sa mga update ng impormasyon.

©2024 County of Santa Clara. All rights reserved.