Chương Trình Móng Tay Lành Mạnh

Nhấn vào đây để xem các mẫu đơn và bản phát hành của chương trình

Quận Santa Clara có hơn 550 tiệm làm móng tay với hơn 5000 thợ làm móng. Phần lớn các thợ làm móng là phụ nữ Việt Nam trong độ tuổi sinh sản. Hằng ngày chủ tiệm và nhân viên phải tiếp xúc với các sản phẩm độc hại như dung môi, keo, chất làm bóng nước sơn, và cách làm việc không an toàn có thể dẫn đến nguy cơ gia tăng bệnh ung thư, dị ứng, các vấn đề về sức khỏe đường hô hấp, thần kinh và sinh sản. Hiện nay, thiều luật pháp quy định mức độ an toàn của chất độc cho nhân viên. Quận Santa Clara cộng tác với California Healthy Nail Salon Collaborative để thực hiện Chương Trình Móng Tay Lành Mạnh nhắm bảo vệ sức khỏe của nhân viên và khách hàng, và để cải thiện chất lượng không khí trong tiệm.

Closeup of someone's hands with nicely painted nails holding a bottle of nail polish

 

Chương Trình Công Nhận Tiệm Móng Tay Lành Mạnh của quận Santa Clara là gì?

Đây là chương trình tự nguyện va miễn phí dành cho tiệm móng tay trong quận Santa Clara. Chương trình này chứng nhận những tiệm móng tay sử dung sản phẩm và cách làm việc an toàn hơn để bảo vệ sức khoẻ của nhân viên, khách hang, và môi trường.

Sản phẩm an toàn bao gồm:

 • Nước sơn móng tay không có: Toluene, Dibutyl Phthalate, và Formaldehyde 
 • Chất pha loãng nước sơn không có: Toluene và Methyl Ethyl Ketone
 • Thuốc tẩy nước sơn không có: Ethyl Acetate và Butyl Acetate
 • Bột và nước pha bột không có: Methyl Methacrylate (FDA cấm sử dụng thành phần này)

Cách làm việc an toàn bao gồm:

 • Mang găng tay loại nitrile và đeo khẩu trang khi tiếp xúc với chất pha loãng và chất tẩy nước sơn, và bụi khi gắn móng giả
 • Dành một khu vực riêng biệt (cạnh cửa sổ hoặc cửa ra vào)để làm móng giả
 • Gắn hệ thống thông gió để giảm tiếp xúc với mùi hóa chất

Lợi ích khi tham gia chương trình:

 • Thu hút nhiều khách hàng hơn khi tiệm được chứng nhận
 • Bảo vệ sức khỏe của nhân viên và khách hang
 • Giảm mùi hóa chất trong tiệm
 • Được quảng cáo miễn phí trên trang web của quận
 • Được công nhận trong cộng đồng
 • Tiệm của quí vị có thể đủ điểu kiện để được hoàn tiền hoàn toàn khi mua máy thông gió từ danh sách được phê duyệt của chúng tôi cho các tiệm có làm móng đắp bột.

Làm thế nào để được chứng nhận là một tiệm móng tay lành mạnh?

 1. Điền đơn thăm dò
 2. Tham dự lớp miễn phí về cách làm việc và chọn sản phẩm an toàn hơn
 3. Làm ngày hẹn với nhân viên quận Santa Clara để chúng tôi đến tiệm và xác nhận tiệm hội đủ điều kiện
 4. Sau khi tiệm hội đủ điều kiện, tiệm của bạn sẽ được chứng nhận là một tiệm móng tay lành mạnh!!!

Vui lòng điền đơn thăm dò và gửi điện thư đến [email protected], hoặc gửi qua bưu điện đến: 
Healthy Nail Salon Program 
1555 Berger Drive #300 
San Jose, CA 95112

Khi nhận được đơn thăm dò, chúng tôi sẽ liên lạc quí vị để hẹn ngày huấn luyện miễn phí tại tiệm của quí vị. Nếu quí vị cần thêm chi tiết, xin gọi số (408) 918-1910.

Làm sao tôi có thể giúp chương trình này?

 • Nói với những tiệm móng tay về chương trình miễn phí này
 • Khuyến khích nhân viên làm móng bảo vệ sức khỏe của họ bằng cách sử dụng găng tay, khẩu trang và kính an toàn
 • Hãy tìm nhãn kí hiệu của chương trình trước khi dùng dịch vụ của tiệm:
County of Santa Clara Department of Environmental Health's Healthy Nail Salon logo - green ring around a white circle with a flower in the middle

 

©2024 County of Santa Clara. All rights reserved.