Microenterprise Home Kitchen Operations (MEHKO)

Cập nhật MEHKO:

Vào Thứ Ba, ngày 28 tháng 2 năm 2023, sắc lệnh của MEHKO đã được đưa ra “lần đọc” đầu tiên trước Ban Giám sát của Quận Hạt. Bộ Y tế Môi trường sẽ trình bày tại buổi đọc sắc lệnh “lần thứ hai” sẽ diễn ra vào ngày 14 tháng 3 năm 2023.

Mặc dù sắc lệnh không được ban hành cho đến 30 ngày sau ngày 14 tháng 3 hoặc ngày 13 tháng 4, DEH sẽ bắt đầu nhận đơn kể từ ngày 14 tháng 3. DEH đang có kế hoạch làm việc với các thành viên cộng đồng và các tổ chức phi lợi nhuận khác để tổ chức các buổi hội thảo nhằm giúp các doanh nhân tương lai hoàn thành đơn đăng ký.
 

Hoạt động Bếp nhà của Doanh nghiệp Vi mô (MEHKO) - Pháp luật Cho phép

Vào ngày 1 tháng 1 năm 2019, Dự luật Hạ viện 626 của California (AB 626) có hiệu lực và MEHKO được thành lập như một cơ sở bán lẻ thực phẩm kiểu mới cho phép một cá nhân điều hành một nhà hàng tại nơi ở riêng của họ.

Vào tháng 10 năm 2019, Dự luật Hạ viện 377 của California (AB 377) đã được lập thành chương để thực hiện những thay đổi nhỏ đối với AB 626 và cung cấp sự rõ ràng về quy định. Theo AB 377, luật trao cho mỗi quận hạt toàn quyền quyết định trong phạm vi quyền hạn của họ để cho phép chương trình MEHKOs.

Vào tháng 9 năm 2022, Dự luật Thượng viện 972 của California (SB 972) thành lập “Hoạt động Thực phẩm Lưu động Nhỏ gọn” để thúc đẩy kinh tế hòa nhập đồng thời hiện đại hóa Bộ luật Thực phẩm Bán lẻ California. Những thay đổi về luật cải thiện khả năng tiếp cận đối với những người bán thức ăn vỉa hè muốn xin giấy phép. Ngoài ra, SB972 cho phép mở rộng MEHKO để hoạt động cùng với tối đa hai CMFO. Để biết thêm thông tin về Hoạt động Thực phẩm Lưu động Nhỏ gọn, vui lòng truy cập SB-972 Bộ luật Thực phẩm Bán lẻ California .
 

Giới thiệu về Quy trình Khám phá MEHKO của DEH

Vào ngày 3 tháng 5 năm 2022, Ban giám sát của Hạt Santa Clara đã nhất trí thông qua quy trình thăm dò để thông qua sắc lệnh cho phép MEHKO trên toàn Quận Hạt. Chương trình tạm thời 3 năm được đề xuất sẽ cho phép các thành viên cộng đồng chuẩn bị, nấu và bán thực phẩm từ nhà bếp riêng của họ.

Vào ngày 30 tháng 8 năm 2022, DEH đã thực hiện một yêu cầu đến Ban giám sát và đã được chấp thuận cấp thêm kinh phí để hỗ trợ việc triển khai chương trình MEHKO.

Vào tháng 10 năm 2022, DEH bắt đầu tiếp cận với các bên liên quan và thành viên cộng đồng cũng như các cơ quan đối tác từ 15 thành phố và Sở Kế hoạch Quận Hạt.  

Vào tháng 12 năm 2022, các cuộc họp bổ sung với cộng đồng và các cơ quan đối tác đã diễn ra.

Vào ngày 11 tháng 1 năm 2023, một buổi thuyết trình cung cấp thông tin cho Hiệp hội Các Nhà Quản lý Thành phố của Hạt Santa Clara đã diễn ra.

Vào tháng 2 năm 2023, nhiều cuộc họp đã diễn ra giữa DEH và các đối tác cộng đồng để lấy ý kiến phản hồi về việc phát triển tài liệu.

 

Để biết thêm thông tin: Trình chiếu thông tin MEHKO

Bản dịch cho Trình chiếu thông tin MEHKO được liệt kê bên dưới:

 

Đăng ký email MEHKO:

Nhấp vào đây để cung cấp địa chỉ email/thông tin liên hệ của bạn và nhận thông tin cập nhật về chương trình cũng như các sự kiện tiếp cận cộng đồng.

Sẽ có cơ hội cung cấp phản hồi về quy trình chương trình MEHKO trong các sự kiện tiếp cận cộng đồng. Hãy chắc chắn kiểm tra trang web này thường xuyên để cập nhật thông tin.

 

©2024 County of Santa Clara. All rights reserved.